”Syfröken”

Jag som ytterst ansvarar för denna blogg är ”syfröken” och IKT-ansvarig på Stocksätterskolan i Hallsberg. Under flera år tillbaka har jag bloggat med mina klasser när jag arbetade som klasslärare år F-3. Åren 2014-15 hade jag förmånen att tillsammans med mina dåvarande klasser vinna ”Årets klassblogg”. För mig är bloggandet ett oerhört viktigt redskap i min undervisning och ett arbetssätt som jag ser som mycket framgångsrikt när det kommer att synliggöra elevernas skolarbete och ge dem inflytande samt vara delaktiga i sitt eget lärande. När jag hösten 2015 fick ta över textilslöjden på min skola såg jag möjligheten att utveckla och synliggöra ämnet slöjd genom en, för alla årskurser, gemensam blogg. Dessutom såg jag en chans att låta det digitala verktygen få en framträdande plats även i slöjden. Förutom slöjdbloggen har jag ansvar för skolans hemsida samt är jag med och driver några bloggar till på vår skola. Jag har dessutom tid i min tjänst att utveckla arbetet med digitala lärverktyg både bland kollegor och elever. 2016 fick jag utmärkelsen ”Årets lärare” i Webbstjärnan, vilket är en titel som jag bär med stolthet. Jag har också förmånen att vara ambassadör för Webbstjärnan och få dela mina erfarenheter och kunskaper till kollegor.