Nyckelord

På vår skola arbetar vi aktivt med att lyfta språket. All personal har fått kompetensutveckling i språkutvecklande arbetssätt och det innebär bla att vi slöjden skickar med nyckelord till klassrummet för bearbetning. Nyckelorden består av de begrepp som är aktuella för det arbetsområde/projekt eleverna arbetar med.

I Lgr 11 står det:

”Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck.”