Kunskapskrav

Kursplan – Slöjd

Kunskapskraven för slutet av årskurs 3

 • Med hjälp av enkla instruktioner kan du skapa saker i olika material med hjälp av olika tekniker.
 • Du kan på ett säkert sätt använda verktyg och redskap.
 • Med hjälp av goda exempel kan du utveckla dina egna idéer.
 • Du kan själv ge förslag på hur du kan få ditt slöjdprojekt att gå framåt.
 • Du kan berätta om hur du arbetat med ditt slöjdprojekt.
 • Du kan berätta om vad design är och hur färg, form och material påverkar hur en sak ser ut.

Kunskapskraven för slutet av årskurs 6

 • Med hjälp av enkla instruktioner kan du skapa saker i olika material med hjälp av olika tekniker.
 • Du kan på ett säkert sätt använda verktyg, redskap och maskiner i ditt slöjdarbete.
 • Du kan välja arbetssätt, tekniker och material och anpassa det till målet med ditt slöjdprojekt och kan motivera dina val också utifrån ett miljöperspektiv.
 • Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för inspiration och skapande.
 • Du kan själv ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
 • Du kan dokumentera, utvärdera och ge omdömen om hur ditt slöjdprojekt har gått.
 • Du kan diskutera kring vad design är och hur färg, form och material påverkar hur en sak ser ut. Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta.