IKT

Här kommer så småningom också ges plats för det som sker när det står IKT på schemat. Vilket kan vara allt från nätetikett (hur vi uppför oss på nätet), upphovsrätt och källkritik samt programmering i verktyget Scratch.

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att föreslå nationella IT-strategier för skolan. Förslagen omfattar bla:

  • användningen av digitala lärresurser, verktyg och arbetssätt i undervisningen och för att utveckla och anpassa undervisningen för alla
  • vid behov förändringar i läroplaner, kursplaner eller ämnesplaner för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens och innovativa förmåga, för att förbereda dem för ett aktivt deltagande i ett allt mer teknikorienterat arbets- och samhällsliv och för ett stärkt entreprenöriellt lärande,
  • en kritisk, säker och ansvarsfull it-användning hos eleverna, t.ex. när det gäller studiero, personlig integritet, förebyggande av kränkningar, källkritik, upphovsrätt och säkerhet,
  • tillgången till digitala lärresurser och verktyg, när det gäller alla grupper av elever, lärare och annan skolpersonal.
  • förändringar i läroplaner och kursplaner för att förstärka och tydliggöra programmering som ett inslag i undervisningen

Här finns det ett uppdrag att ta tag i och slöjden ska såklart vara med i framkant.

Läs uppdraget i sin helhet (pdf)