ChatterPix

Detta är en enkel och gratis app där man skapar korta multimodala meddelanden. Det var en liten sjuåring på Shacklewell Primary School som artigt frågade mig om hon skulle lära mig hur jag kunde använda appen för att redovisa skolarbete. Själv såg jag mitt användningsområde direkt, kort, snabb och enkel dokumentation av elevernas slöjdalster. När de är klara fotar de sina arbeten i ChatterPix och spelar in en kort beskrivning av den. Såklart publicerar vi sedan filmerna på vår slöjdblogg, slöjd-ikt.se. Jag ser många fördelar med att arbeta med dokumentation på detta sätt, bla är det lättillgängligt, det går snabbt, det finns kvar och det blir synligt för andra. Läs gärna vidare om ChatterPix, recension och beskrivning, på skolappar.nu. Här finns både tips och kopplingar till Lgr 11.

Via länken finns exempel på hur vi använder ChatterPix i slöjdsalen. Här kan ni se de första klippen.