STOCKSÄTTERSKOLAN ROCKAR SOCKOR.2015-03-20 11.13.55

 

 

 

 

 

 

Stocksätterskolan deltar i Earth Hour.

EH-60_web
;

 

Vårterminens tider!

Lyssna på vår Stocksättersång och fantastiska elever. **********************************************************************************************

3

Stocksätterskolan är en F-6 skola med cirka 200 elever, fördelade på två arbetsenheter, Eken F-3 och Rönnen 4-6. Varje arbetsenhet har ett fritidshem och det finns även ett fritids för de äldre eleverna, Tallen. Skolan är belägen i norra Hallsberg med direkt närhet till naturen, ett naturligt inslag i både fritidsverksamhet och undervisning.
  I direkt anslutning till vår skolgård finns sedan några år tillbaka en spontanlekplats, vilken vi i skolan utnyttjar för såväl rastverksamhet som olika fysiska aktiviteter under skoldagen. På Stocksätterskolan arbetar vi i arbetslag och under vissa perioder sker arbetet i längre eller kortare temaprojekt, där alla är involverade. På skolan ryms också kommunens Kulturskoleverksamhet, samt två förskolor. Hitta hit!
8 kommentarer till “”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.