Kika in hos oss!

Så här fantastiskt blir det när vi samarbetar över ämnesgränserna: Just nu pågår ett projekt i båda slöjdarterna som är kopplat till skolans gemensamma tema ”LJUS”.  Alla elever, i alla årskurser, designar och tillverkar en ”smiley” i olika tekniker. Tillsammans ska alla dessa ”smileys” bilda en utsmyckning till skolan i form av ”Skolans Sol”. Vi … Läs mer